Mirna (098822595)

13.6.2019Predmeti: Statistika

Instrukcije iz statistike u Zagrebu za fakultet

Detalji oglasa:

Diplomirana sociologinja, s višegodišnjim iskustvom rada u istraživanju tržišta daje instrukcije iz statistike i SPSS-a, vrši obradu i analizu podataka u SPSS-u, piše diplomske, doktorske i ostale istraživačke radove (tabularna i grafička prezentacija rezultata, statistička deskripcija, inferencijalna statistika, multivarijantna statistika).

Održavanje instrukcija: Kod instruktora
Cijena: Cijena instrukcija = 50 kuna po satu, cijena rada = po dogovoru.
Grad: Zagreb
Oglas pregledan: 352 puta

Kontakt podaci:

Ime: Mirna
Kontakt broj: 098822595

Lokacija instruktora: