Željko Badurina (098 691 597)

26.1.2016Predmeti: Likovni, Crtanje

Instrukcije iz likovnog, crtanja u Zagrebu za srednju školu, fakultet

Detalji oglasa:

Pripremamo kandidate za prijemne ispite za srednje umjetničke škole, Akademiju likovnih umjetnosti, Tekstilno tehnološki fakultet, Studij dizajna, Grafički fakultet, Krajobraznu arhitekturu i srodne fakultete.S kandidatima radimo pojedinačno ili u vrlo malim grupama, a program prilagođavamo njihovim individualnim potrebama i sposobnostima kao i fakultetu koji žele upisati. Nakon uvodnih besplatnih konzultacija definira se okvirni plan i program.
Pripreme obuhvaćaju: crtanje po promatranju (kompozicija, mrtva priroda, akt, portret, figura); dodatne zadatke (radovi po imaginaciji, razni tematski zadaci); dodatne konzultacije i pomoć oko slaganja mape (ovisno o fakultetu). Pripreme vode Božena Končić Badurina, ak. slikarica-grafičarka i Željko Badurina, ak. slikar-grafičar. Oboje su diplomirali u klasi profesora Miroslava Šuteja. Članovi su HDLU-a i HZSU-a. Izlagali su na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Za svoj umjetnički rad više su puta nagrađivani.


Održavanje instrukcija: Kod instruktora
Cijena: 50 kn/45min
Grad: Zagreb
Oglas pregledan: 1384 puta

Kontakt podaci:

Ime: Željko Badurina
Kontakt broj: 098 691 597

Lokacija instruktora: